Skip to content Skip to footer

Aviso Legal

Este aviso legal rexula o uso do sitio web www.marcaxe.es, propiedade de MARCAXE DEZA S.L. (de agora en diante, «Imprenta Marcaxe»), con CIF B94100997 e domicilio en Rúa da Ponte, 7 Baixo, Lalín, Pontevedra, 36500, España.

Propiedade Intelectual e Industrial

O contido deste sitio web, incluíndo, pero sen limitarse a textos, imaxes, deseño gráfico, logotipos, iconos, software, e calquera outro elemento susceptible de protección, está protexido polas leis de propiedade intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra forma de explotación, total ou parcial, de dito contido sen autorización previa e por escrito de Imprenta Marcaxe.

Responsabilidade do Usuario

O acceso e uso deste sitio web realízase baixo a responsabilidade do usuario. Imprenta Marcaxe non se fai responsable dos danos que poidan derivarse do uso da información ou servizos proporcionados neste sitio, nin de posibles virus ou outros elementos que poidan causar danos nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

Enlaces Externos

Este sitio web pode incluír enlaces a sitios externos. Imprenta Marcaxe non se fai responsable do contido, veracidade ou actualización de ditos sitios, nin das políticas de privacidade que poidan aplicar.

Protección de Datos Persoais

O uso dos datos persoais rexerase pola nosa Política de Privacidade, a cal podes consultar no seguinte enlace: Política de privacidade.

Lexislación e Xurisdición Aplicables

Para calquera disputa ou conflito que poida xurdir en relación con este sitio web, será de aplicación a lexislación española. As partes sométense á xurisdición dos tribunais de Pontevedra, renunciando a calquera outro foro que lles puidese corresponder.

Contacto

Para calquera consulta ou comentario sobre este aviso legal, podes contactarnos en:

MARCAXE DEZA S.L. Rúa da Ponte, 7 Baixo Lalín, Pontevedra, 36500, España
Teléfono: 619948636
Correo Electrónico: imprenta@marcaxe.es